18 lipca 2024

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Olsztynie. Pod patronatem NRL

Po czterech latach przerwy spotkanie polskich lekarzy pracujących w kraju i za granicą odbędzie się w Olsztynie.

Olsztyn. Foto: pixabay.com

Już przed rokiem Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych zwróciła się z prośbą do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej o organizację kolejnego, XI już, Kongresu Polonii Medycznej oraz IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Pozytywna odpowiedź WMIL w Olsztynie była podstawą do procedowania tematu przez Naczelną Radę Lekarską.

Od czasu podjęcia przez NRL uchwały powierzającej organizację tego wydarzenia warmińsko-mazurskiej izbie, podjęto szereg działań organizacyjnych i stan przygotowań jest już bardzo zaawansowany. Dokładamy wszelkich starań, by spotkanie w Olsztynie było wyjątkowe, które nie tylko pogłębi więzi Polonii z Polską, ale także wzmocni relacje międzyludzkie, koleżeńskie i zawodowe, pozostawiając przy tym wspaniałe i trwałe wspomnienia.

Spotkania lekarzy polskich pracujących w kraju i za granicą odbywają się tradycyjnie od 1991 r. Gospodarzami poprzednich kongresów były: Katowice, Częstochowa, Kraków, Toruń, Warszawa, a ostatnio Gdańsk. Zawsze odbywały się siłą organizacyjną poszczególnych izb okręgowych, jaki i przy wsparciu finansowym oraz merytorycznym NRL. Podobne będzie i tym razem.

Nie do przecenienia pozostaje możliwość bezpośredniej konsultacji i wymiany doświadczeń, a zjazd daje szansę nawiązania relacji do dalszych wspólnych badań. W Olsztynie postawiliśmy sobie również wyzwanie, by zaprosić i zaaktywizować młodszych lekarzy, którzy korzystają z migracji w ramach UE, jak i pokolenie Polaków urodzonych już poza granicami naszego kraju. Zależy nam, by ich więzi z Polską były równie silne, jak więzi ich rodziców.

30 marca br., w obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyna został podpisany list intencyjny, którego sygnatariuszami są Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olszynie, Naczelna Izba Lekarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, w którym partnerzy postanawiają podjąć współpracę w celu zorganizowania w dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie XI Kongresu Polonii Medycznej połączonego z IV Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich.

Wśród celów kongresu wymieniono:

  • zacieśnianie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych;
  • promowanie tworzenia programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w ośrodkach, w których pracują wybitni polscy naukowcy;
  • ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami.

Podpisanie listu odbiło się szerokim echem w mediach. Wydarzenie wpisuje się bowiem w cykl „wydarzeń kopernikańskich” związanych z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego uczonego i lekarza, który większość swojego dorosłego, twórczego życia spędził na Warmii. Na pewno wszystkich uczestników kongresu zaciekawi Inkunabuł Medyczny na zamku olsztyńskim – największy skarb Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdyż jest to jedyna zachowana w zbiorach polskich książka z biblioteki Mikołaja Kopernika.

Tytuł konferencji „Wyzwania Współczesnej Medycyny” zobowiązuje komitet naukowy, aby wypełnić nadchodzący Światowy Zjazd Lekarzy Polskich treścią o nowinkach technologicznych czy współczesnych terapiach. Z tym większą satysfakcją ośrodek olsztyński pochwali się nowym, unikatowym urządzeniem.

System ZAP-X jest zainstalowany zaledwie w kilku ośrodkach na świecie (w USA, Niemczech, we Włoszech, w Chinach, trwają prace instalacyjne w Zurichu, Paryżu i w Olsztynie). Uruchomienie urządzenia w Ośrodku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego umożliwi rozwinięcie międzynarodowej współpracy naukowej i klinicznej w zakresie schorzeń mózgowia, rdzenia kręgowego oraz schorzeń głowy szyi.

Rozwój i rozpowszechnienie metod leczenia, jaki otwiera możliwość instalacji tego urządzenia, ma szczególne znaczenie w kontekście starzejących się populacji krajów rozwiniętych – starsi pacjenci ze względu na ryzyko powikłań nie mogą być leczeni przy pomocy tradycyjnych metod chirurgicznych.

Podczas przyszłorocznego zjazdu nie zabraknie też paneli dyskusyjnych o bieżącej sytuacji zawodu w poszczególnych krajach, debat o współczesnych problemach medycznych, jak również sytuacji, z jakimi musimy mierzyć się w związku z wojną w Ukrainie, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom medycyny wojennej.

Zapraszamy do Olsztyna,

Anna Lella – prezes WMIL, Sergiusz Nawrocki – prorektor CM UWM