22 kwietnia 2024

Połowa województw nie płaci za leczenie w domu

System finansowania domowej wentylacji mechanicznej jest coraz bardziej niewydolny. Zwiększa się liczba pacjentów leczonych w ramach tzw. nadlimitów, za które Narodowy Fundusz Zdrowia już w połowie Polski proponuje częściową refundację.

– Kilkanaście lat temu wszyscy pacjenci z niewydolnością oddechową byli przykuci do łóżek szpitalnych – mówi Katarzyna Baj, dyrektor biura zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Pacjenci poza limitem NFZ

– Dziś, dzięki rozwojowi technologii, mogą korzystać z respiratora w warunkach domowych. Procedura jest finansowana z budżetu NFZ. Pacjentów, którzy nie mieszczą się w limitach, kredytują członkowie związku – podkreśla Katarzyna Baj.

Problem narasta od kilku lat. Pacjentów, którzy powinni być objęci świadczeniem przybywa, a limity ciągle są takie same. Świadczeniodawcy mają świadomość, że procedura ta ratuje życie. NFZ jednak nie spieszy się ze zwrotem poniesionych kosztów. W efekcie tylko w okresie styczeń-maj 2016 roku poza limitem znalazło się 640 pacjentów z 8 województw.

Nierówności w traktowaniu pacjentów

Z szacunkowych danych związku wynika, że liczba osób korzystających ze świadczenia w ramach zespołu długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu wynosi obecnie ok. 3 tysięcy, ale może wzrosnąć nawet do 8 tysięcy. OZŚWM opublikował niedawno raport, z którego wynika, że w ciągu ostatnich lat w resorcie zdrowia dochodziło do błędnie ustalanych priorytetów mających swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozporządzeniach ministra zdrowia.

Doprowadziło to, zdaniem autorów raportu, do nagromadzenia nadwykonań w ośrodkach świadczących domową wentylację mechaniczną oraz do ograniczenia dostępu chorych do opieki. Kolejne rozporządzenia sprawiły, iż zabrakło odpowiedniej pomocy lekarskiej we wczesnym stadium choroby, gdy dobra rehabilitacja i opieka pielęgniarska jest szczególnie ważna.

Niemoralna propozycja?

Sytuacja z unikaniem przez NFZ płacenia za ponadlimitowych pacjentów powtarza się co roku. Za 2015 rok Fundusz zaproponował ugody na poziomie 40 proc. (woj. małopolskie). – W innych województwach NFZ w 2015 roku zwrócił całość kosztów świadczenia, w innych nie oddał nawet połowy. Jeśli NFZ ograniczy pacjentom dostęp do wentylacji w warunkach domowych trafią oni na oddziały intensywnej terapii, gdzie koszt pobytu jest dziesięciokrotnie wyższy – mówi Katarzyna Baj.

Źródło: OZŚWM, PAP