19 maja 2024

Polscy badacze sprawdzą bezpieczeństwo różnych opcji terapii COVID-19

W ramach projektu badaczy z Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zostanie sprawdzona skuteczność i bezpieczeństwo różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce od początku epidemii.

Foto: pixabay.com

Projekt dofinansowała Agencja Badań Medycznych na zlecenie Ministra Zdrowia.

Wyniki projektu SARSTer pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, umożliwią ocenę skuteczności i bezpieczeństwa badanych leków w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej oraz pozwolą na wskazanie optymalnych warunków leczenia.

Projekt szczególną uwagę skupia na terapiach zalecanych w aktualnych rekomendacjach PTEiLChZ dotyczących zakażeń SARS-CoV-2, do których należy między innymi leczenie remdesiwirem i tocilizumabem.

Projekt SARSTer zlecony przez Ministra Zdrowia to ważny element strategii walki z pandemią. Wnioski z badania posłużą podejmowaniu istotnych decyzji w kolejnych etapach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – komentuje p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Udział w projekcie zadeklarowało 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w których planuje się analizę danych 10 000 chorych z rozpoznaniem COVID-19. Pozyskane dzięki SARSTer dane, będą na bieżąco publikowane i pozwolą na aktualizację rekomendacji PTEiLChZ, co w konsekwencji poprzez ich stosowanie w praktyce klinicznej doprowadzi do zoptymalizowania postępowania terapeutycznego w COVID-19 w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

– Konstrukcja projektu SARSTer jest oparta o doświadczenia, jakie PTEiLChZ zdobyło przy realizacji wielu wcześniejszych programów wieloośrodkowych koordynowanych przez to towarzystwo naukowe, a zwłaszcza aktywnego nadal programu EpiTer-2, który począwszy od roku 2015 pozwolił na zebranie danych blisko 13 tysięcy chorych leczonych w Polsce z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wyniki analiz pozyskane z tej bazy danych zostały już opublikowane w 13 pracach oryginalnych w renomowanych czasopismach. Mamy nadzieję, że wola współpracy polskich ośrodków i wcześniejsze doświadczenia pozwolą na powtórzenie tego sukcesu w ramach projektu SARSTer – podsumowuje prof. Rober Flisiak, kierownik projektu.