17 lipca 2024

Polska łączy sektor publiczny z biznesem na rzecz poprawy zdrowia

Pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego powołano Warsaw Health Innovation Hub – wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm.

Foto: Krystian Maj / KPRM

Warsaw Health Innovation Hub to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej. Cel: łączyć współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego i p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosława Sierpińskiego w spotkaniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele czterech pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic (AstraZeneca), dr Mark Loughran (Microsoft), Markus Sieger (Polpharma), Irma Veberič (Roche) oraz Jan-Philipp Beck (EIT Health). – Projekt Warsaw Health Innovation Hub wspiera polski rząd – podkreśla szef rządu.

– To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy, na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-up’y i innowacje, i tym samym podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań jakie przed nami stoją. To dopiero początek naszej aktywności – powiedział dr hab. Radosław Sierpiński, p.o. prezesa ABM.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

– Naszą odpowiedzialnością jest budowanie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. To lekcja, którą wyciągamy z pandemii. WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora bio-tech pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom. Wspierając takie inicjatywy chcemy kreować dobre warunki do rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce mamy coraz więcej startupów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Żadna dziedzina nie rozwija się tak dynamicznie jak medycyna. Pojawiają się nowe możliwości leczenia, nowe cząsteczki, wyroby medyczne, badania diagnostyczne, które sprawiają, że możemy lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Wierzymy, że współpraca z sektorem biznesowym w ramach WHIH przyśpieszy implementację wielu rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, a potencjał naszych badaczy, młodych start-upów zostanie dostrzeżony i odpowiednio wdrożony z korzyścią dla pacjentów – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych nakierowanych na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Operatorem partnerów strategicznych, który będzie odpowiedzialny za platformę współpracy między firmami, jest EIT Health. – Warsaw Health Innovation Hub jest przykładem na to, jak dzięki formule open innovation możemy odpowiedzieć na kluczowe wyzwania zdrowotne, wspólne dla całej Europy, zwłaszcza w okresie po pandemii. Do tej pory organizacja EIT Health razem z ponad 150 partnerami wdrożyła 118 innowacyjnych projektów – mówi Jan-Philipp Beck, CEO EIT Health.

Partnerzy prywatni w ramach tworzonych przez siebie funduszy grantowych będą finansować tworzenie przez polskich naukowców i badaczy innowacyjnych i przełomowych rozwiązań medycznych i technologicznych w najważniejszych obszarach z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz interesów pacjentów.

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów strategicznych: innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, innowacji w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązań cyfrowych w zdrowiu. Utworzony projekt będzie szansą na współpracę polskich naukowców i badaczy z globalnym firmami w zakresie biotechnologii i innowacji. Dalszy rozwój Hubu zmierzać będzie w kierunku utworzenia Polskiej Doliny Medycznej na wzór europejskich rozwiązań.

– Powołanie Warsaw Healthcare Innovation Hub to zupełnie nowe podejście do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to połączenie technologii i ludzkiej pomysłowości, którego rezultatem będą innowacje służące nam wszystkim. Aspiracją Microsoft jest wspieranie rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, a cyfrowa transformacja sektora, będąc jednym z jej kluczowych filarów, przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia w kraju – wyjaśnia dr Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Kolejnym krokiem w rozwoju WHIH będzie pierwsze spotkanie Rady WHIH, którą powołuję prezes ABM. Rada WHIH ma charakter opiniodawczo-doradczy, spotyka się na regularnych posiedzeniach i ustala najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania WHIH. Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaną opracowane i przyjęte priorytety w ramach których będą realizowane projekty przygotowywane przez Partnerów Strategicznych WHIH.

Źródło: ABM