15 czerwca 2024

Polska Misja Medyczna pomaga w strefie stanu wyjątkowego

Od wtorku Polska Misja Medyczna jest jedyną organizacją, której pracownicy są obecni na terenie objętym stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej.

Foto: twitter.com/Straz_Graniczna

Wolontariusze współpracujący ze stowarzyszeniem dołączyli do białowieskiej placówki podlegającej szpitalowi w Hajnówce. To do niej trafiają migranci, którym udało się przedostać przez granicę naszego państwa.  

W ramach współpracy, którą Polska Misja Medyczna nawiązała ze szpitalem w Hajnówce, przez ostatnie tygodnie prowadzony był nabór ratowników medycznych i lekarzy (pediatrów, internistów i specjalistów chorób zakaźnych), którzy mają wesprzeć szpital i podlegające mu placówki POZ w Czeremsze i Białowieży.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży pracują obecnie dwie wolontariuszki, które zostały tam skierowane przez dyrekcję szpitala w Hajnówce. Do placówki codziennie trafiają osoby wymagające pomocy medycznej. Najczęstsze przypadki związane są z wyziębieniem, otarciami i ranami do opatrzenia. Pacjenci w cięższym stanie są kierowani do szpitala w Hajnówce, jednak – jak podkreśla dyrekcja szpitala – są to pojedyncze osoby.