18 czerwca 2024

Polska w czołówce potencjalnych dawców szpiku

Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie i siódme na świecie w światowym rejestrze potencjalnych dawców szpiku Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). Znajduje się już tam 740 tysięcy Polaków. Rejestr obejmuje w sumie 25 milionów zgłoszeń z całego świata.

Foto: Mariusz Cieszewski, MSZ

Bone Marrow Donors Worldwide gromadzi dane potencjalnych dawców z poszczególnych krajów, w tym z Polski – dzięki tej integracji można łatwiej wyszukać odpowiedniego dawcę (musi być zgodność antygenów HLA), bo krąg poszukiwań nie zawęża się wyłącznie do terytorium danego kraju.

W samym tylko 2014 roku chęć oddania szpiku zgłosiło prawie 24 tysiące osób z Polski. Od 930 pobrano już materiał przeszczepowy (w większości biorcami byli Polacy). 

Aby zostać dawcą szpiku, należy zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNDSiKP). W tym celu można zgłosić się do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa; właściwej informacji w tym zakresie udzieli też np. najbliższa stacja krwiodawstwa.

Potencjalni dawcy szpiku pochodzący z naszego kraju to w zdecydowanej większości osoby młode, nie przekraczające 40. roku życia.

Po zarejestrowaniu danych osobowych potencjalny dawca ma wykonane badanie w celu oznaczenia antygenów HLA. Pobranie szpiku następuje, gdy w którymś z ośrodków zajmujących się przeszczepianiem szpiku, znajdzie się biorca posiadający identyczne antygeny HLA. W Polsce działa 15 ośrodków dawców szpiku oraz 18 ośrodków transplantacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, RCKiK Bydgoszcz