27 maja 2024

Pomimo pandemii nie przerwano remontu w WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

12 mln zł – prawie tyle kosztował prawie dwuletni remont przyszpitalnych poradni specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Foto: arch. WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Teraz, aby wykonać badania, pacjenci nie muszą odwiedzać oddziałów znajdujących się w różnych częściach szpitala.

– Realia wielu szpitalnych poradni wyglądają tak, że pacjent odwiedza ze skierowaniem oddziały, żeby na przykład wykonać USG czy ściągnąć szwy – mówi Robert Rychel, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak dodaje, to niekomfortowa sytuacja zarówno dla pacjenta poradni, jak i pacjentów przebywających na różnych oddziałach. To utrudniało również pracę personelowi medycznemu. – Naszym celem było zorganizowanie przyszpitalnych poradni tak, by pacjent był obsłużony w jednym miejscu – dodaje dyrektor Robert Rychel.

Remont przypadł na czas pandemii COVID-19. – W czasie pandemii lekarze specjaliści udzielili ponad 40 tys. porad. W znacznej części był to osobisty kontakt z lekarzem, a nie teleporada, dlatego bardzo dziękuję za cierpliwość zarówno pacjentom, jak i personelowi, który stanął na wysokości zadania – podkreśla dyrektor szpitala.

Inwestycja obejmowała nie tylko remonty pomieszczeń. Dobudowano nowy segment, w którym mieści się poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Usprawniono system rejestracji, bo teraz rejestracje poszczególnych poradni znajdują się w jednym miejscu. To szczególnie ważne z punktu widzenia wielu chorych, bo rocznie przyszpitalne poradnie specjalistyczne WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rejestrują ponad 70 tys. wizyt pacjentów.

Pojawiły się nowe poczekalnie, a osoby mające problem z poruszaniem się mogą korzystać z wind. Ponadto zakupiono nowy sprzęt za 800 tys. zł, w tym m.in. aparaty USG, KTG, defibrylator i stół zabiegowy. Całkowity koszt remontu wyniósł 11, 8 mln zł, z czego 9,3 mln zł stanowiło dofinansowanie uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 mln zł pochodziło ze środków samorządu województwa śląskiego.

Szpital w Jastrzębiu-Zdroju został oddany do użytku w 1976 roku. Początkowo z założenia miał zabezpieczać specjalistyczną opiekę medyczną głównie dla pracowników kopalń działających na terenie miasta i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Z początkiem 1996 roku dotychczasowy Szpital Górniczy został przemianowany na WSS nr 2.