28 lutego 2024

Pomoc dla twórców. Fundusz Wydawniczy NRL

Od nowego roku rozpocznie działalność Fundusz Wydawniczy Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Zespół pod przewodnictwem wiceprezesa Andrzeja Cisło w składzie: Bożena Hoffman, Halina Ey-Chmielewska, Marek Stankiewicz i Jarosław Wanecki (sekretarz) cztery razy w roku będzie rozpatrywał wnioski lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie dotacji do wydawnictw z zakresu sztuk pięknych (literatura, albumy malarstwa i fotografii, nagrania koncertów) oraz historii medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem prac o samorządzie lekarskim.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu, wniosków i warunków, które trzeba spełnić, aby raz na cztery lata otrzymać pomoc finansową, znajdują się na stronie internetowej NIL w zakładce „Działalność”. Najbliższe posiedzenie zespołu odbędzie się w połowie marca 2021 r. W związku z powyższym wnioski do pierwszej weryfikacji Fundusz Wydawniczy będzie zbierał do końca lutego.

Jarosław Wanecki, sekretarz Funduszu Wydawniczego NRL