25 lipca 2024

Ponad 500 lekarzy dentystów w Serocku

Lekarze dentyści z różnych stron Polski, a także stomatolodzy z Litwy, wzięli udział w VIII Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych (MSS), które w dniach 14-16 czerwca 2024 r. odbyły się w podwarszawskim Serocku.

Fot. Jacek Kamiński

Wśród wykładowców MSS była m.in. liczna grupa konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz prezesów lekarskich towarzystw naukowych. Nie zabrakło również przedstawicieli władz uczelni medycznych.

Łącznie odbyło się ponad 30 wykładów i 9 sesji naukowych. W debacie poświęconej uzyskiwaniu kompetencji zawodowych i kształceniu medyków wzięli udział m.in. wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Paweł Barucha i członek Prezydium NRL Dariusz Samborski.

– Okręgowa izba lekarska, organizując konferencję Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, daje lekarzom dentystom szansę, by mogli rozwijać się pod kątem merytorycznym, ale też poznawać więcej meandrów systemowych, jak również wpływać na to, by w systemie opieki zdrowotnej stomatologia zaczęła odgrywać ważniejszą niż do tej pory rolę – mówił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie Artur Drobniak.

MSS towarzyszyło wyjazdowe posiedzenie Prezydium NRL oraz ORL w Warszawie. W trakcie obrad poruszono następujące zagadnienia:

  • Lekarz i lekarz dentysta w systemie ochrony zdrowia przyszłości – sprawozdanie Zespołu ds. transformacji systemu;
  • Klauzula wyższego dobra w praktyce lekarza i lekarza dentysty – omówienie przypadków odpowiedzialności karnej lekarza i lekarza dentysty;
  • Omówienie wstępnych wytycznych znowelizowanych wymagań sanitarno-epidemiologicznych dla gabinetów stomatologicznych;
  • Informacja na temat ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatyw stomatologicznych z udziałem samorządu lekarskiego w tym roku;
  • Sprawozdanie z postępu prac nad wytycznymi dla gabinetów stomatologicznych dostosowujących do standardów opieki nad małoletnim pacjentem;
  • Umiejętności – dyskusja na temat modyfikacji systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów;
  • Warunkowe prawo wykonywania zawodu – zmiany w ustawie;
  • Zielone wytyczne WMA.

Źródło: NIL, OIL w Warszawie, inf. wł.