14 lipca 2024

Poparcie dla systemu no fault płynie także z zagranicy

Podczas Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej (ZEVA) zostało podjęte stanowisko wyrażające poparcie dla działań polskiego samorządu lekarskiego w celu wprowadzenia systemu no fault – poinformowała Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Fot. shuterstock.com

„System no fault w opiece zdrowotnej to skuteczne narzędzie, które chroni specjalistów i pacjentów. Jego wdrożenie przyczynia się do zgłaszania większej liczby zdarzeń krytycznych i błędów medycznych, pozwala na wyciągnięcie wniosków i uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości oraz poprawia bezpieczeństwo pacjentów. System no fault umożliwia także szybsze i mniej skomplikowane naprawienie szkody” – napisano w oświadczeniu.

Treść stanowiska została opublikowana przez NIL w poniedziałek 30 września 2023 r. w portalu X. Spotkanie przedstawicieli organów samorządu lekarskiego z regionu Europy Środkowo-Wschodniej miało miejsce w dniach 9-10 września w Düsseldorfie (Niemcy).

Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej jest jedną z międzynarodowych inicjatyw, w której działalność angażują się lekarze i lekarze dentyści z naszego kraju. Kilka miesięcy temu NIL była gospodarzem Europejskiego Forum Stowarzyszeń Medycznych (European Forum of Medical Associations – EFMA) – corocznego spotkania przedstawicieli organizacji lekarskich z naszego kontynentu, które odbyło się w Warszawie. „Gazeta Lekarska” relacjonowała wydarzenie tutaj: