15 czerwca 2024

Poradnik, jak działać w sytuacjach spornych

Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przygotowała dla lekarzy i lekarzy dentystów schematy postępowania w przypadku, gdy pacjent lub osoba mu bliska utrudnia udzielanie świadczeń lub jest agresywna.

Foto: pixabay.com

Dr Potocka planuję kampanię informacyjną, polegającą na zamieszczaniu schematów postępowań m.in. w mediach społecznościowych, aby każdy lekarz i lekarz dentysta miał dostęp do praktycznych informacji potrzebnych w codziennej praktyce. Materiały edukacyjne (m.in. plakat) są dostępne na stronie internetowej warszawskiej izby: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/prawa-lekarza-plakat.