19 czerwca 2024

Portfele lekarzy amerykańskich rezydentów

Lekarz rezydent praktykujący w USA zarabia średnio 64,2 tys. USD rocznie (wynagrodzenie jest mniejsze w pierwszych latach rezydentury, po czym sukcesywnie rośnie). Dla większości młodych medyków taka pensja nie jest satysfakcjonująca – wynika z sondażu Medscape, opublikowanego pod koniec lipca.

Foto: pixabay.com

Wynagrodzenia rezydentów w ciągu ostatnich kilku lat wzrosły o 16 proc., ale od czasu ogłoszenia pandemii COVID-19 wzrost pensji wyraźnie spowolnił.

Jak pokazują wyniku sondażu, tylko 27 proc. badanych uważa, że jest sprawiedliwie wynagradzana za pracę (w 2015 r. ponad 60 proc. młodych lekarzy było zadowolonych ze swojej pensji). W ich opinii zarobki nie rekompensują liczby przepracowanych godzin.

Tylko 15 proc. ankietowanych lekarzy poświęca na pracę ok. 40-50 godzin tygodniowo. Ponad 40 proc. badanych pracuje 60-70 godz. w tygodniu, a 1/4 – ponad 70. Wielu młodych lekarzy uważa też, że pensje są niesatysfakcjonujące w porównaniu np. z przychodami pielęgniarek, biorąc pod uwagę wymagane od nich umiejętności.

Sondaż pokazał również, że aż połowa badanych ma do spłacenia kredyt za studia medyczne (studia w USA są zazwyczaj płatne) w wysokości co najmniej 200 tys. USD. Jedynie co piąty rezydent nie ma długu zaciągniętego na edukację. Pocieszające jest jednak to, że zazwyczaj rezydenci są zadowoleni ze swojego szkolenia specjalizacyjnego oraz nadzoru, jaki mają nad sobą. 86 proc. oceniło swoją relację z lekarzem prowadzącym jako dobrą lub bardzo dobrą.