23 czerwca 2024

Poszukiwania skutecznego testu przesiewowego z próbki krwi

Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology) zaprezentowano pracę dotyczącą testu LUNAR-2, który na podstawie krążącego we krwi nowotworowego DNA wykrywa raka jelita grubego i odbytnicy.

Foto: pixabay.com

Skuteczność testu w wykrywaniu nowotworu sprawdzano w grupie 434 osób z ustalonym rozpoznaniem i w 271-osobowej grupie kontrolnej. Ogólna czułość testu w przeprowadzonym badaniu wyniosła 91 proc., w tym 88 proc. dla I i II stadium zaawansowania nowotworu i 93 proc. dla III stadium.

Swoistość wyniosła 94 proc. Czułość wykrywania prawostronnego i lewostronnego raka jelita była podobna: 93 proc. w porównaniu do 90 proc. Czułość testu dla pacjentów z objawami i bez objawów były podobne (91 proc. w porównaniu do 88 proc.). Obecnie dostępne badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i odbytu to kolonoskopia i badanie stolca na krew utajoną. Ich wykonywanie po 50. roku życia znacznie zmniejsza umieralność z powodu tego nowotworu.

Jak podkreślają autorzy pracy skuteczny test przesiewowy z próbki krwi, w związku z większą wygodą dla pacjenta i łatwością wykonania, mógłby zwiększyć zgłaszalność na badania przesiewowe. Potrzebne są jednak dalsze badania nad jego skutecznością.