27 maja 2024

Powstaje centrum wspomagania medycyny i sportu

W Zabrzu powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Centrum badawcze, którego celem będzie rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny, powstanie w ramach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

W Zabrzu powstaje Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Foto: Marta Jakubiak

Jak powiedział prodziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej dr hab. Marcin Kaczmarek, będzie to zespół nowoczesnych laboratoriów obejmujących praktycznie pełny zakres inżynierii biomedycznej.

„Od zagadnień związanych z biomateriałami, biomechaniką, biomechatroniką, przez przetwarzanie sygnału, technologie informatyczne, po aparaturę medyczną – będzie tu w zasadzie pełne spektrum wsparcia inżynierskiego medycyny. Politechnika wnosi ideę, myśl, projekty badawcze i po części udział finansowy” – wyjaśnił Kaczmarek.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – jako odrębny obiekt – powstanie w zabrzańskim kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta, w południowej jego części (w pobliżu ul. Reymonta).

„Plany już istnieją. Będą tam zagadnienia związane z informatyzacją służby zdrowia, wykorzystaniem telemedycyny, jak również pozostałe filary, czyli biomechanika i biomateriały. Mamy już podział laboratoriów, rozpoczął się proces projektowania. Jesteśmy w tej chwili na etapie technicznych rozwiązań i przygotowywania wniosku” – powiedział Kaczmarek.

„To centrum dedykowane jest technicznemu zapleczu medycyny – będzie więc świadczyło usługi dla podmiotów komercyjnych: małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały działać w obszarze technicznego wsparcia medycyny” – uściślił prodziekan wydziału inżynierii biomedycznej.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.