27 maja 2024

Powstały wytyczne dla zakładów patomorfologii. Co będzie dalej?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z ekspertami i przedstawicielami środowiska praktyków patomorfologów powstały wytyczne dla zakładów i pracowni patomorfologii.

Foto: Marta Jakubiak

„To jeden z etapów podnoszenia jakości w patomorfologii, których ostatecznym krokiem będzie wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Pierwsze akredytacje spodziewane są na przełomie 2021/2022 roku” – poinformował resort zdrowia.

Dzięki opracowaniu wytycznych określono standard opisu wyniku badania patomorfologicznego, który powinien dostarczać informacje niezbędne do zaplanowania leczenia pacjenta. Dzięki temu placówki, w których pobierany będzie materiał do badań patomorfologicznych, mają otrzymać jednoznaczne wytyczne postępowania, tak aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu. Z kolei podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych uzyskają zakres informacji, jaki powinien się znajdować w rozpoznaniu patomorfologicznym, aby spełniał wymagania pozwalające na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

„Kolejne etapy projektu zakładają opracowanie podręcznika wdrożeniowego dla standardów akredytacyjnych z uwzględnieniem działania w sytuacjach nieprzewidzianych (typu pandemia). W zakładach patomorfologii odbędzie się również druga część pilotażu. Pozwoli ona na ocenę użyteczności podręcznika i oszacowania kosztów wdrożenia standardów w zakładach patomorfologii. Wtedy też będzie możliwa korekta standardów, ich publikacja oraz przygotowanie materiałów do prowadzenia akredytacji w zakładach patomorfologii. Ostateczne przyjęcie standardów, pozwoli osiągnąć główny cel projektu, jakim jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych” – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” zakłada m.in. przeszkolenie ok. 3 tys. pracowników podmiotów leczniczych z zakresu podnoszenia jakości badań patomorfologicznych i ich standaryzacji, w tym wizytatorów, którzy będą oceniać spełnienie standardów akredytacyjnych. Końcowym etapem projektu będą wizyty akredytacyjne w 50 zakładach patomorfologii. Realizowany jest od 2019 roku, a jego wartość sięga prawie 7,8 mln zł.