15 lipca 2024

Pożegnanie Karola Nowakowskiego, pacjenta IFPS

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 12 stycznia 2022 r. Karola Nowakowskiego (l. 39), naszego Pacjenta i Przyjaciela, Wielkiego Ambasadora Polskiej Nauki i Medycyny na świecie.

Foto: arch. prywatne

Karol był pierwszym na świecie pacjentem, któremu z powodu zniszczenia nerwów słuchowych przez niezwykle skomplikowaną chorobę nowotworową (Neurofibromatosis typu drugiego) wszczepiono obustronnie implanty słuchowe do pnia mózgu.

Uzyskane przez Niego znakomite wyniki słuchowe były efektem osobistej odwagi i decyzji o zgodzie na usunięcie zmian nowotworowych, z jednoczesnym wszczepieniem implantów słuchowych, podjętej wspólnie z bliskimi. To pokazało nam i naszym przyjaciołom z zagranicy oraz tysiącom pacjentów na świecie nowe możliwości w nauce i medycynie, przesunęło granice wskazań do takiej terapii, do tamtego czasu uznawanych na świecie za nieprzekraczalne.

Karol był młodym, niezwykle wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem – był wielkim artystą. To wszystko sprawiło, że z wielką dumą mogliśmy wspólnie z nim prezentować jego nieprzeciętne wyniki po odzyskaniu słuchu oraz pokazywać „cud medycyny” na licznych kongresach światowych i europejskich, które organizowaliśmy w Warszawie.

Zdjęcie wykonane podczas konferencji ESPCI w 2009 r., na której prof. Henryk Skarżyński, dr inż. Artur Lorens i Małgorzata Zgoda (IFPS) oraz prof. Robert Behr (Fulda, Niemcy) spotkali się z Karolem Nowakowskim (w środku), pierwszym na świecie pacjentem słyszącym dzięki bilateralnemu wszczepieniu implantów pniowych

Jego utwory muzyczne i płyty nagrane przed chorobą, kiedy jeszcze słyszał, oraz po wszczepieniu implantu pnia mózgu do pierwszego ucha, a następnie drugiego, stanowią Jego osobisty dorobek, jak również dorobek oddanego mu otoczenia artystycznego wielu przyjaciół, których spotykaliśmy na scenie, poza nią oraz podczas odwiedzin w Światowym Centrum Słuchu. Karol był również laureatem i częstym gościem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”.

Nie opuścił żadnej naszej rocznicy. Karol po prostu był wszędzie. Jego zaangażowanie w prezentowanie uzyskanych wyników słuchowych podczas kongresów naukowych było zachowaniem wybitnego człowieka, który rozumiał, jakie to ma znaczenie w promowaniu jednego z największych osiągnięć nauki i medycyny, jaką to niesie nadzieję i szanse dla tysięcy ludzi na świecie. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni i zobowiązani, by te osiągnięcia, tak jak dotychczas, zapisywały się złotymi zgłoskami na kartach historii nauki i medycyny. Zaawansowane zmiany nowotworowe atakowały jego kolejne struktury nerwowe, niestety nie można ich już było opanować…

Składamy najszczersze wyrazy współczucia całej wspaniałej, wspierającej Karola rodzinie – żonie Magdzie, Rodzicom i bliskim, gronu niezwykle oddanych mu przyjaciół i wielkiej rzeszy wielbicieli jego nieprzeciętnego talentu.

Żegnaj Przyjacielu!

Prof. Henryk Skarżyński, prof. Robert Behr, prof. Artur Lorens, prof. Waldemar Koszewski, prof. Piotr H. Skarżyński oraz przyjaciele ze Światowego Centrum Słuchu IFPS