19 czerwca 2024

Misja, praca, przygoda

W ramach działalności polskich kontyngentów wojskowych istnieje możliwość zatrudniania pracowników cywilnych na stanowiskach wymagających posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych (m.in. medycznych). Jakie warunki należy spełnić, aby zostać lekarzem na zagranicznej misji wojskowej?

 

Foto: Adam Roik / Combat Camera DORSZ

Nienormowany czas pracy

Ta praca wymaga nie tylko odpowiednich predyspozycji psychofizycznych, ale również posiadania umiejętności przystosowania się do pracy odmiennej od tej, która panuje w warunkach cywilnych. Kandydat do pracy w kontyngencie wojskowym nie może być karany, musi posiadać dobry stan zdrowia, posiadać ważny paszport oraz wyrazić zgodę na nienormowany czas pracy.

Umacniać międzynarodową pozycję kraju

– Praca na stanowisku lekarza stwarza niecodzienne możliwości zdobycia doświadczeń w zasadniczo odmiennych warunkach pracy, zarówno pod względem środowiskowym, kulturowym, jak i religijnym. Nie bez znaczenia jest również możliwość bezpośredniego przyczyniania się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz umacniania pozycji Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – tłumaczy gen. Marek Tomaszycki, szef Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które kieruje działalnością kontyngentów wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

Umowa na pół roku

Co do zasady z pracownikiem cywilnym zatrudnianym w ramach polskiego kontyngentu wojskowego zawierana jest umowa o pracę na okres 6 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia jej na kolejne 6 miesięcy oraz – co ważne podkreślenia – wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W indywidualnych przypadkach możliwy jest inny termin zatrudnienia.

Wysokość wynagrodzenia

– Lekarzowi zatrudnionemu na umowę zapewnia się umundurowanie, całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wynagrodzenie w wysokości określonej w odrębnych przepisach wraz z 250-proc. dodatkiem zagranicznym w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – informuje gen. Marek Tomaszycki.

Osoby zainteresowane pracą w polskich kontyngentach wojskowych proszone są o kontakt z Agnieszką Tuz, tel. (22) 685 52 75, e-mail: kadry@wp.mii.pl.