27 maja 2024

Premier powinna pilnie spotkać się z lekarzami

Apel Nr 10/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 października 2017 r. do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.

Premier Beata Szydło na Europejskim Szczycie Cyfrowym
Foto: KPRM, eu2017.ee

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Rady Ministrów o pilne spotkanie z protestującymi lekarzami, wysłuchanie ich postulatów oraz o podjęcie wszelkich leżących w gestii Rządu działań zmierzających do rozwiązania nawarstwiających się od wielu lat problemów służby zdrowia, które legły u podstaw tego protestu.

Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że w chwili obecnej, kiedy rozmowy na szczeblu ministerialnym nie dają żadnych efektów, a jednocześnie zdeterminowani młodzi lekarze stawiają na szali swoje zdrowie i życie, Prezes Rady Ministrów nie powinien pozostawać bierny. Uważamy, że konieczne jest spotkanie z protestującymi, wysłuchanie ich postulatów i zaproponowanie akceptowalnych rozwiązań.

Kierując niniejszy apel, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że w exposé wygłoszonym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej dwa lata temu Prezes Rady Ministrów słusznie podkreśliła, że każdy polski obywatel powinien czuć się bezpiecznie wtedy, kiedy potrzebuje pomocy medycznej, ma wiedzieć, że ta pomoc zostanie mu udzielona szybko, i będzie to pomoc bezpłatna. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla również ten fragment exposé, w którym wyraźnie wskazano, że lekarze powinni być wysoko wynagradzani za swoją pracę.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że postulaty protestujących z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy są zbieżne z postulatami zgłaszanymi od wielu lat przez samorząd lekarski zarówno w zakresie poprawy finansowania służby zdrowia jak i wzrostu wynagrodzenia lekarzy. Samorząd lekarski ma świadomość, że przez ostatnie lata niewiele zrobiono, żeby poprawić finansowanie służby zdrowia.

Trudno jednak nie zgodzić się ze stanowiskiem protestujących, że rok 2025 to zbyt odległa perspektywa na podniesienie do 6% PKB wydatków na zdrowie Polaków, nie daje to absolutnie żadnej gwarancji realnej poprawy sytuacji polskich pacjentów i pracowników służby zdrowia. Również wysokość wynagrodzenia zaproponowana lekarzom rezydentom przez Ministra Zdrowia jest daleka od poziomu, jaki powinien wynikać z rodzaju wykonywanej przez nich odpowiedzialnej pracy i bardzo szerokiego zakresu ich obowiązków; propozycje te stoją w zupełnej opozycji do stwierdzenia zawartego w exposé, że płace lekarzy powinny być wysokie.

Samorząd lekarski jest głęboko zaniepokojony stanem zdrowia protestujących. Ich determinacja w walce o słuszne postulaty może skończyć się tragicznie, dlatego Prezydium NRL uważa, że zainteresowane strony, a w szczególności strona rządowa, powinny dołożyć wszelkich starań, aby rozmowy zeszły na właściwy tor i stały się konstruktywne. Fiasko dotychczasowych negocjacji może doprowadzić do gwałtownego rozszerzenia się protestu na całą służbę zdrowia, a to rzeczywiście może godzić w bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.

Samorząd lekarski deklaruje wszelką pomoc w prowadzeniu rozmów i poszukiwaniu rozwiązań dla zaistniałej kryzysowej sytuacji, w szczególności w prowadzeniu mediacji Prezesa Rady Ministrów z protestującymi.”.