12 lipca 2024

Preparaty witaminowe mogą zaszkodzić

Wyniki jednego z ostatnio opublikowanych mogą wydać się zaskakujące: preparaty witaminowe niekorzystnie wpływają na wyniki leczenia raka piersi.

Foto: pixabay.com

W ostatnich latach pojawiały się doniesienia o niekorzystnym wpływie witamin z grupy antyoksydantów na przebieg choroby nowotworowej. Amerykańscy badacze postanowili przyjrzeć się bliżej temu zjawisku.

Analizie poddano dane pochodzące z badania 3. fazy w grupie chorych na raka piersi otrzymujących chemioterapię. Chore pytano o stosowanie suplementów na początku badania i po zakończeniu leczenia. 1134 kobiet wypełniło obie ankiety.

44% z nich deklarowało przyjmowanie preparatu wielowitaminowego, a 17,5% jakiegokolwiek antyoksydantu (witaminy A, C, E, karotenoidów lub koenzymu Q10). Kobiety, które stosowały jakikolwiek antyoksydant na początku i pod koniec leczenia miały o 40% większe ryzyko nawrotu choroby i zgonu z jej powodu.

Nie zaobserwowano podobnej zależności w przypadku stosowania suplementów tylko na początku lub tylko na końcu badania. Przyjmowanie preparatów wielowitaminowych bez antyoksydantów lub witaminy D również nie wpływało na wyniki leczenia.

Najbardziej zaskakującym wnioskiem okazała się zależność przyjmowania witaminy B12 i żelaza. Kobiety stosujące witaminę B12 miały krótszy czas przeżycia wolnego od nowotworu (hazard ratio, HR = 1.83) oraz przeżycia całkowitego (HR = 2.04). Suplementacja żelaza zwiększała ryzyko wznowy choroby (HR = 1.79) i zgonu. Popularne kwasy tłuszczowe omega-3 pogarszały wyniki w zakresie czasu przeżycia wolnego od choroby (HR = 1.67), ale nie wpływały na czas całkowitego przeżycia.

Źródło: ascopubs.org