17 lipca 2024

Prezes NRL Andrzej Matyja osobowością medyczną roku 2020

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja odebrał statuetkę w kategorii „Osobowość Medyczna Roku 2020” w ramach 20. edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

Zdjęcia z transmisji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia”

Nagrody zostały wręczone w czwartek 14 stycznia bez udziału publiczności, bowiem z uwagi na trwającą pandemię gala konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nie odbyła się – tak jak zazwyczaj – na Zamku Królewskim w Warszawie.

– W pełni zasługuje na ten tytuł. Kiedy w 2018 roku obejmował stery izby lekarskiej, nikt nie mógł przewidywać, jakie wyzwania przed nim staną. Pan profesor sprostał czasowi pandemii, czasowi przewodzenia naszemu środowisku, z godnością i sprawnością organizacyjną chirurga, którym jest na co dzień – powiedział marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który wygłosił laudację dla prof. Andrzeja Matyi za tytuł „Osobowości Medycznej Roku”.

– W dobie pandemii wykazał się niezwykłymi zdolnościami, ponieważ twardo bronił środowiska, które zmaga się z bardzo wieloma trudnościami, wielu naszych kolegów oddało życie w walce z pandemią, a jednocześnie pamięta, że zawsze najważniejszy jest pacjent. Jeżeli krytykuje rządzących to tylko dlatego, żeby pokazać im lepsze sposoby walczenia z problemami zdrowotnymi Polek i Polaków. Zachowuje przy tym niezwykły takt i klasę, jest znakomitym partnerem dla rządzących – podkreślił prof. Tomasz Grodzki, dodając, że z prof. Matyją rozumieją się doskonale, bo oboje się chirurgami. – Jestem niezwykle dumny, że pan profesor prowadzi nawę Naczelnej Izby Lekarskiej i przewodzi naszemu środowisku – powiedział.

Prof. Andrzej Matyja jest cenionym chirurgiem onkologicznym, pracownikiem I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczycielem akademickim, a ponadto aktywnym członkiem wielu gremiów naukowych, w tym m.in. Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Od 2018 roku jest prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, wcześniej pełnił funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

„W sposób merytoryczny, ale i odważny wypowiada się w najważniejszych dla środowiska kwestiach. W minionym roku skutecznie wykorzystywał formułę oświadczenia, stanowiska czy listu otwartego. Jest w ciągłym sporze z rządzącymi, ale i niezmiennie wspiera ich korzystne, zdaniem samorządu, decyzje. W ekstremalnie trudnych czasach pandemii nie chce gasić pożarów, lecz opiniować i w sposób kompetentny wskazywać kierunki koniecznych zmian. (…) Niejednokrotnie pokazał, że bezkompromisowo potrafi walczyć o praworządność i prawa lekarzy. (…) Jego nazwisko stało się znakiem firmowym solidarności i waleczności środowiska medycznego” – w ten sposób swój werdykt uzasadniła kapituła konkursu, dodając, że w dobie pandemii reakcje prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej były wyważone, ale i jednoznaczne.

„Upominając się o lekarzy, dbał o pacjentów. I to przesłanie trafiło do obywateli. W dobie pandemii prof. Matyja łączy, a nie dzieli Polaków” – wskazała kapituła. W jej ocenie prof. Andrzej Matyja niejednokrotnie pokazał, że bezkompromisowo potrafi walczyć o praworządność i prawa lekarzy, ostatnio patronując inicjatywie „Leczymy mimo wszystko”, w której organizacje zrzeszające medyków przedstawiły postulaty konieczne do zrealizowania po wyjściu z pandemii COVID-19, a także biorąc udział w akcji rozbrajania fake newsów o tej chorobie. „Jego nazwisko stało się znakiem firmowym solidarności i waleczności środowiska medycznego” – podkreślono.

– Dla mnie to ogromne wyróżnienie – powiedział prof. Andrzej Matyja zaraz po tym, gdy odebrał statuetkę z rąk prezesa Wydawnictwa Termedia Janusza Michalaka. Podziękował prof. Tomaszowi Grodzkiemu za ciepłe słowa od „kolegi chirurga”, które – jak podkreślił – są dla niego „ogromnie cenne”. – Nie otrzymałbym tego tytułu bez wsparcia i zrozumienia dla mojej pracy ze strony zespołu II Katedry Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kieruje – powiedział prof. Andrzej Matyja. Za wsparcie podziękował również m.in. rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, koleżankom i kolegom z Naczelnej Rady Lekarskiej, samorządom zawodów medycznych, a także swojej żonie i dzieciom. – Za to, że od prawie 40 lat tolerują takiego faceta jak ja, który ma dwie kochanki: chirurgię i izbę lekarską – powiedział żartobliwie.

Nawiązując do zakończonego niedawno roku 2020 podkreślił, że choć był „rokiem tragicznym”, to „polscy medycy zdali egzamin” i „sprawdzili się w trudnej sytuacji”. – Ta nagroda jest dla Was, dla lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika, farmaceuty i innych pracowników zawodów medycznych. To Wy jesteście osobowością roku 2020 – powiedział prof. Andrzej Matyja. Na zakończenie zwrócił się do osób, którym na co dzień pomagają lekarze i inni medycy. – Chciałem naszych pacjentów zapewnić, że byliśmy i jesteśmy dla Was i nigdy Was nie opuścimy – podkreślił prezes NRL.

Ideą konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”.

Wyniki dwudziestej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”:

  • Osobowość Medyczna Roku 2020: prof. dr hab. Andrzej Matyja
  • Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne: Marcin Jędrychowski
  • Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne: dr Izabela Ciuńczyk, wyróżnienia: Aleksandra Wysoczyńska, Dorota Ząbek
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, wyróżnienie: EMC Instytut Medyczny SA, Szpital św. Anny w Piasecznie
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne: prof. dr hab. Robert Flisiak, prof. dr hab. Andrzej Horban, prof. dr hab. Krzysztof Simon
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – ambasador zdrowia: dr n. med. Marek Posobkiewicz
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna: Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (prezes prof. dr hab. Małgorzata Krajnik)
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjna: Centrum Edukacji Medycznej
  • Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – media, osobowość medialna: dr n. med. Paweł Grzesiowski
  • Nagrody specjalne „Menedżera Zdrowia”: Maciej Miłkowski, prof. dr hab. Mirosław Ząbek