24 maja 2024

Prezes NRL chce włączenia pacjentów onkologicznych do etapu 0

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną modyfikację przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Foto: pixabay.com

Jak informuje NIL, w piśmie do szefa rządu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że należy bezwzględnie umożliwić szczepienie chorych onkologicznie, w szczególności pacjentów z chorobami układu limfatycznego i krwiotwórczego, w ramach etapu 0 Narodowego Programu Szczepień.

„Ich stan zdrowia oraz dynamika rozwoju choroby wymagają, aby mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w najbliższym możliwym terminie” – wskazuje prof. Andrzej Matyja. Zdaniem prezesa NRL, z podobnych względów należy umożliwić lekarzowi wnioskowanie o zaszczepienie leczonego pacjenta poza kolejnością, określoną w poszczególnych etapach programu, w sytuacjach, gdy znajduje to uzasadnienie stanem zdrowia pacjenta wynikającym dokumentacji medycznej.