18 lipca 2024

Prezes NRL i GIS: „Ukryte terapie” to zagrożenie

Oświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z publikacją na fanpage „Ukryte terapie – Jerzy Zięba” treści zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Foto: pixabay.com

W związku z licznie napływającymi do instytucji, które reprezentujemy, informacjami o treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie weryfikacji merytorycznej poniższych materiałów video:

(1) https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/201332567654906

(2) https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/794481784388927

(3) https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/584563839059884

(4) https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/212787799888522

pod kątem zgodności przedstawionych w nich informacji, dotyczących leczenia i postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem, z oficjalnymi rekomendacjami przedstawionymi przez GIS, Ministerstwo Zdrowia, WHO oraz aktualną i zweryfikowaną wiedzą medyczną.

Powyższe materiały są publicznie dostępne na fanpage portalu Facebook: „Ukryte Terapie – Jerzy Zięba” i mają bardzo dużą oglądalność (dziesiątki tysięcy wyświetleń każdy), a także są wielokrotnie wtórnie udostępniane i mogą mieć istotny wpływ na zachowanie osób zakażonych w przypadku pojawienia się koronawirusa w Polsce.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności, bardzo proszę o zajęcie oficjalnego stanowiska oraz pilne powiadomienie portalu Facebook, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami portalu, umieszczonymi na stronie: https://about.fb.com/news/2020/01/coronavirus/ a także powiadomienie instytucji właściwych dla prawdopodobnego miejsca zamieszkania osoby publikującej te materiały (USA): CDC oraz FDA, z uwagi na potencjalne zagrożenie Polonii zamieszkującej USA.”

oświadczamy, że informacje upowszechniane na ww. stronach internetowych w związku zagrożeniem ze strony nowego koronawirusa stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stanowczo podkreślamy, iż informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną.

Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku w korzystaniu z dostępnych w Internecie informacji, często przekłamanych lub nieprawdziwych, przez co mogących w efekcie spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu.

Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudo poradami lub pseudo terapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących. Jest to działanie szczególnie groźne i niebezpieczne.

W przypadku powrotu z Chin i zaobserwowania u siebie, w ciągu 14 dni, niepokojących objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność należy zgłosić się do szpitala/oddziału chorób zakaźnych i poinformować o odbytej podróży lub powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zalecamy zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi i aktualizowanymi na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej