13 czerwca 2024

Prezes NRL interweniuje ws. pytań i odpowiedzi z egzaminów specjalizacyjnych

Kiedy Centrum Egzaminów Medycznych udostępni wreszcie pytania i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skierował w tej sprawie pismo do szefa Centrum.

Foto: pixabay.com

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski zwrócił się do p.o. dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) dr. hab. Rafała Kubiaka z prośbą o wykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r.

Sąd, w rozpoznaniu wniosku Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), stwierdził bezczynność dyrektora CEM na udostępnienie pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 – zarówno w sesji wiosennej, jak i jesiennej.

Sąd oddalił skargę dyrektora CEM

„W piśmie prezes NRL przypomniał, że wyrokiem z 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM w Łodzi od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. NSA wskazał tym samym, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL żądanych w jej wniosku pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami” – poinformowała NIL.

Jak stwierdzono w wyroku, dostęp do testów wykorzystanych w trakcie egzaminu PES służy nie tylko przygotowującym się do niego lekarzom, ale także – dzięki kontroli nad jakością pytań – ochronie interesu całego społeczeństwa.

Komentarz prezesa NRL

– Krąg osób zainteresowanych dostępem do pytań egzaminacyjnych wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego jest bardzo szeroki – komentuje prezes NRL Łukasz Jankowski.

Między innymi w taki sposób wyjaśnia powód zwrócenia się z wnioskiem o opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej CEM pytań z poprawnymi odpowiedziami ze wszystkich przeprowadzonych egzaminów z ostatnich pięciu lat.