18 czerwca 2024

Prezes NRL o funduszu pomocowym dla lekarzy i lekarzy dentystów

List prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi został opublikowany w najnowszym numerze „Gazety Lekarskiej”.

Foto: pixabay.com

Koleżanki i Koledzy,

z satysfakcją i ogromną radością przyjąłem fakt, że moja inicjatywa stworzenia w NIL funduszu pomocowego dla lekarzy i lekarzy dentystów spotkała się z pełną aprobatą.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po długiej i niezwykle konstruktywnej debacie, 19 marca br. w późnych godzinach wieczornych przyjęło uchwałę o utworzeniu funduszu przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin.

Fundusz na starcie dysponować będzie kwotą 3,3 mln zł. Złoży się na nią 2 mln zł pochodzące z części środków zarezerwowanych na nową siedzibę NIL. Jak wiecie, znaleźliśmy bardzo oszczędne rozwiązanie i dzięki temu mogliśmy dokonać przesunięcia na cele wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów w obecnej sytuacji epidemicznej.

Kwota 1,3 mln zł pochodzić będzie z odpisu składki za marzec przekazywanej do Naczelnej Izby Lekarskiej przez okręgowe izby lekarskie. Te pieniądze będą wracać do lekarzy! Fundusz jest dowodem naszego solidaryzmu środowiskowego i izbowego w tym trudnym czasie. O jego rozdysponowanie, tak aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących, zadba specjalny zespół.

Fundusz może być wspierany przez donatorów.

Miło mi zakomunikować, że mamy już pierwszego. Jest to Fundacja Dominiki Kulczyk. Z radością przyjąłem informację, że usilne starania moje oraz Kolegów – Pawła Czekalskiego i Tomasza Karaudy, zakończyły się sukcesem. Zapadła decyzja Fundacji Dominiki Kulczyk o przekazaniu 20 mln zł na wsparcie walki z koronawirusem. Kwota ta zasili nasz powstały fundusz i ma być przeznaczona na zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej real time PCR w celu wykrycia zakażenia koronawirusem, a także na ekwipunek ochronny dla personelu medycznego (maski z filtrem N95, kombinezony ochronne oraz środki antyseptyczne).

Wszystkich nas cieszy ten gest solidarności z lekarzami w walce z zagrożeniem, jakim jest epidemia. Oznacza to realne wsparcie w sytuacji, gdy jesteśmy bezpośrednio konfrontowani z zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów, ale także naszego i – w konsekwencji – naszych bliskich, ze względu na niedostateczne zabezpieczenie osobiste, którego doświadczamy na co dzień. Znaczące wsparcie ze strony Fundacji Dominiki Kulczyk umożliwi skuteczne niesienie pomocy. Będzie służyć zaopatrzeniu lekarzy w odpowiednie środki, co stworzy dodatkową szansę na zwycięską walkę z epidemią.

Dominika Kulczyk w specjalnym komunikacie stwierdziła: „Teraz bardziej niż kiedykolwiek los nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni. Jeśli będziemy dla siebie tak bardzo, jak potrafimy – wygramy! Zawsze”. To pełne pozytywnych emocji przesłanie kieruję również do Was, Koleżanki i Koledzy, a za Waszym pośrednictwem do wszystkich, którzy mogą wesprzeć nasz fundusz, byśmy dzięki niemu mogli pomagać lekarzom, aby stawiali czoła nie tylko chorobom, ale też słabościom i niewydolności systemu ochrony zdrowia.

Z determinacją alarmujemy, gdzie się da i jak się da. Robimy wszystko, by wymuszać na decydentach konieczne decyzje. Ale nie oglądając się na władze, bierzemy sprawy w swoje ręce, by zadbać o naszych Koleżanki i Kolegów, którzy mierzą się z ekstremalnymi wyzwaniami. Dlatego powołaliśmy fundusz. A teraz wspólnie zabiegajmy o jego dalsze zasilanie!

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja, prezes NRL