14 lipca 2024

Prezes NRL przypomina ministrowi o postulatach Krajowego Zjazdu Lekarzy

W piątek, po posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes NRL Andrzej Matyja skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo z prośbą o pilne włączenie samorządu lekarskiego w prace legislacyjne.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

Prezes NRL jest zaniepokojony aktualną sytuacją dotyczącą trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a – co za tym idzie – realizacją zapisów porozumienia zawartego 8 lutego pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i lekarzami skupionymi wokół Porozumienia Rezydentów OZZL.

POLECAMY: Michał Bulsa o nowelizacji ustawy: Trzymamy rękę na pulsie

Andrzej Matyja zaapelował o uwzględnienie w projektowanych przepisach uwag zgłaszanych m.in. przez Krajowy Zjazd Lekarzy. W podjętym pod koniec maja w czasie KZL stanowisku czytamy, że zgodnie z porozumieniem z lutego lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie stosunku pracy mają otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto miesięcznie nie później niż od dnia 1 lipca br.

POLECAMY: Minister zdrowia: Nadmierny wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia nieakceptowalny społecznie

„W porozumieniu nie wskazano, że dotyczy to wyłącznie zatrudnienia w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń całodobowych lub całodziennych” – napisano w podjętym stanowisku. Zgodnie z lutowym porozumieniem lekarz specjalista, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie, miał zobowiązać się do niewykonywania świadczeń medycznych tożsamych z finansowanych ze środków publicznych, jednak – zdaniem Krajowego Zjazdu Lekarzy – regulacja wskazana w projekcie jest zbyt restrykcyjna.