18 lipca 2024

Prezes NRL składa wniosek do prokuratury, UODO, RPP i RPO

Samorząd lekarski nie ma wątpliwości: minister zdrowia, ujawniając w mediach społecznościowych dane wrażliwe dotyczące lekarza i wystawionej przez niego recepty, naruszył obowiązujące przepisy.

Minister A. Niedzielski. Foto: twitter.com/MZ_GOV_PL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski skierował wnioski do prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – poinformowano we wtorek 8 sierpnia 2023 r. na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

W zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa prezes Łukasz Jankowski podkreślił, że szef resortu zdrowia bezprawnie ujawnił i wykorzystał informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, a jednocześnie – jako funkcjonariusz publiczny – przekroczył swoje uprawnienia, działając zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego.

Ucierpiało zaufanie

– W sferze interesu publicznego ucierpiało w szczególności zaufanie obywateli do instytucji państwowej, jaką jest Ministerstwo Zdrowia. W konsekwencji, wypełnienie przez Adama Niedzielskiego znamion czynu zabronionego skutkowało, w sposób nieodwracalny, pogwałceniem zasad demokratycznego państwa prawa i naruszeniem norm prawnych – ocenia prezes Łukasz Jankowski.

Zdaniem prezesa NRL minister zdrowia całkowicie zburzył zaufanie, że dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być wykorzystane przez polityka w celach sprzecznych z ideą ochrony zdrowia, która zakłada prawo do daleko posuniętej poufności informacji związanych ze zdrowiem osoby korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej.

W zawiadomieniu do UODO prezes NRL zwrócił uwagę, że we wpisie szefa resortu zdrowia użyto liczby mnogiej „sprawdziliśmy”. – Nie tylko minister zdrowia zapoznał się z danymi zdrowotnymi lekarza, ale prawdopodobnie większa liczba osób w nim współpracujących miała wgląd w te dane jeszcze przed ich opublikowaniem – uważa prezes NRL.

Naruszenie praw pacjenta

Szef samorządu lekarskiego zwrócił się również do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W ocenie NIL działanie ministra zdrowia, który publikuje w przestrzeni publicznej informacje o wystawianych na siebie receptach przez lekarza na leki, narusza prawa pacjenta, w tym szczególności prawo do zachowania tajemnicy informacji o pacjencie oraz prawo do zapewnienia ochrony dokumentacji medycznej.

– Minister zdrowia, publikując informacje o tym, jakiego rodzaju leki przepisał dla siebie lekarz, spowodował, że dane w tym zakresie obiegły całą przestrzeń medialną i stały się dostępne dla każdego obywatela. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że informacje o przepisanych lekach przez lekarza mają bardzo szczególny charakter, bowiem odnoszą się do jego sfery zdrowia, prywatności, a także intymności – stwierdził prezes NRL.

Ponadto dokumenty zostały przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o podjęcie działań w celu ochrony praw lekarza w tej sprawie.