13 czerwca 2024

Prezes NRL: ulepszanie systemu to wspólny interes lekarzy i pacjentów

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony podczas walnego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2019 r. Jego celem jest podkreślenie światowej solidarności dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia.

Foto: NIL

W związku z przypadającym 17 września Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski złożył życzenia pacjentom:

„Życzę Wam przede wszystkim świetnie zorganizowanego systemu ochrony zdrowia, który w oparciu o idee no-fault zapewni Wam prawdziwe bezpieczeństwo. Życzę Wam systemu, w którym lekarz, nie będzie musiał zajmować się wypełnianiem dokumentacji podczas wizyty, ale pełną uwagę poświęci waszym problemom zdrowotnym. Życzę Wam wysokiej jakości kształcenia przyszłych lekarzy, abyście w pełnym zaufaniu mogli powierzyć im ratowanie swojego zdrowia. To kwestie, które także dla nas lekarzy stanowią priorytet, ponieważ choć patrzymy na ochronę zdrowia z dwóch różnych perspektyw, w naszym wspólnym interesie leży jej ulepszanie”.

Życzenia pojawiły się zarówno na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), jak i w mediach społecznościowych prowadzonych przez samorząd lekarski.