22 kwietnia 2024

Prezes NRL w Krynicy: Eksperci powinni częściej słuchać lekarzy

– Presja ze strony pacjentów jest olbrzymia. Nie dziwię się wielu lekarzom, że wycofują się, stosując medycynę asekuracyjną, a przecież w medycynie potrzebna jest odwaga. Trzeba także racjonalnie wykorzystywać zawody medyczne, bo marnotrawstwem jest zmuszanie lekarzy do wykonywania prostych czynności – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja w czasie panelu dyskusyjnego podczas IX Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy.

 

Foto: Mariusz Tomczak

Organizacja systemu ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności. Dodatkowo stajemy przed wyzwaniami, jakie rodzą takie procesy społeczne jak: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz zahamowanie spadku liczby narodzin. Jak efektywnie sprzyjać poprawie zdrowotności Polaków? W jaki sposób będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania wobec polityki zdrowotnej?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego „Organizacja systemu ochrony zdrowia – w poszukiwaniu efektywności”, który w czwartek po południu odbył się podczas IX Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Do tej niewielkiej uzdrowiskowej miejscowości na polsko-słowackim pograniczu zjechało kilka tysięcy osób z Polski, ale również z innych krajów Europy, a także z Azji i USA, aby dyskutować m.in. o sprawach związanych z ochroną zdrowia.

 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja swoje wystąpienie rozpoczął od gorzkich słów skierowanych wobec organizatorów Forum Ochrony Zdrowia. Ciesząc się z możliwości zabrania głosu, podkreślił, że mówi w imieniu lekarzy, którzy – podobnie jak środowisko pielęgniarek – w czasie trzydniowych debat nie byli dostatecznie reprezentowani. – Nawet najlepsi eksperci prezentujący swoje opinie, często nie znają codziennej rzeczywistości i naszych codziennych problemów, przez co nie są w stanie obiektywnie przedstawić skutecznych rozwiązań. Panele dyskusyjne były merytoryczne, ale koncentrowały się na otoczeniu i ekonomice ochrony zdrowia, a na zdrowie nie wolno patrzeć wyłącznie z perspektywy ekonomiki – podkreślił prezes NRL.

– Nie boję się powiedzieć, że w Polsce mamy najbardziej efektywną ochronę zdrowia w Europie. Jeżeli przy takich nakładach jesteśmy w stanie zrobić to, co robimy dla naszych pacjentów, to jest to chyba mistrzostwo świata. Jest takie powiedzenie znanego lekarza prof. Franciszka Kokota, że gdyby każdy Polak pracował tak jak przeciętny lekarz, to nasz kraj byłby miodem i mlekiem płynący – kontynuował prezes NRL. Dodał, że w naszym kraju istnieje największa ilość specjalizacji w Europie (ponad 80), a wiele z nich już na starcie jest deficytowa tylko dlatego, że powstają co roku. – Dla mnie nie ma wytłumaczenia, by specjalnością była hipertensjologia, audiologia, foniatria czy transplantologia – wyliczał prof. Andrzej Matyja.

 

 

Prezes NRL zwrócił również uwagę na to, że polski pacjent jest „dobrze wyedukowany” i niczym nie rożni się od chorych z innych krajów Europy, dlatego oczekuje stosowania medycyny na najwyższym poziomie. Niestety o to w polskich warunkach czasami niełatwo, bo – jak podkreślił – lekarze są zmuszani do wykonywania dużej ilości zbędnych czynności biurokratycznych. – To marnotrawstwo. Mamy do czynienia z potopem papierologii. Trzeba odbiurokratyzować pracę lekarza – zaapelował prof. Andrzej Matyja, dodając, że należy częściej słuchać osób na co dzień stojących przy łóżku pacjenta. – Rolą eksperta jest stworzenie nam takich warunków, aby można było w pełni wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności – podkreślił. Nawiązując do rosnącej liczby studentów medycyny, powiedział: – Dopóki będą istniały olbrzymie dysproporcje w zarobkach i w warunkach pracy, nie da się powstrzymać emigracji lekarzy.

A o czym mówili inni paneliści? Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i E-zdrowia Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Kister zwracała uwagę na coraz większą rolę telemedycyny. Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera podkreśliła, że tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia zdominowały dwa słowa klucze: „innowacyjność” i „efektywność”, jednak za rzadko zastanawiano się nad celami, jakie chcemy osiągnąć w ramach ochrony zdrowia. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak mówił o wyzwaniu, jakie dla placówek szpitalnych niesie wydłużenie życia. Prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit Sp. z o.o. Andrzej Mądrala skupił się na omówieniu dobrych praktyk stosowanych przez placówki niepubliczne. Natomiast przewodniczący Fundacji „Zdrowie dla wszystkich” Serhij Szewczuk opowiadał o roli lekarzy w czasie działań wojennych, jakie od kilku lat trwają we wschodniej Ukrainie.

Partnerem instytucjonalnym IX Forum Ochrony Zdrowia, które odbywa się w ramach trzydniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, jest Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez „Gazetę Lekarską”. W Forum Ochrony Zdrowia uczestniczą m.in. eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych (państwowych i prywatnych), przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym. Więcej o Forum tutaj.

Mariusz Tomczak