24 kwietnia 2024

Prezes NRL w zespole do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia

Na początku września, w czasie wizyty w siedzibie NIL, minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował swą otwartość na dialog ze środowiskiem lekarskim i zaprosił prezesa NRL Andrzeja Matyję do ścisłego zespołu doradczego, który ma zastąpić Radę Naukową działającą dotychczas przy szefie resortu zdrowia.

Foto: Alicja Szczypczyk

– Zależy mi na tym, bo nie jestem lekarzem – podkreślił nowy minister zdrowia podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, o czym szerzej informowaliśmy TUTAJ.

Kilka dni temu minister Adam Niedzielski przedstawił skład specjalnego zespołu doradczego, który ma współpracować z resortem w przygotowaniu strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Poza prof. Andrzejem Matyją, w skład Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia, weszli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (przewodniczący), mgr farm. Michał Byliniak, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, pielęgniarka dyplomowana Zofia Małas, a także dwaj lekarze specjaliści: Filip Płużański i Andrzej Zapaśnik.

Priorytetem zespołu ma być wskazanie obszarów, które wymagają zmian, oraz ewentualne ulepszenie istniejących już rozwiązań. – W dużym stopniu oprzemy się na wynikach i wnioskach narodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia”. Naszą dyskusję rozpoczęliśmy od omówienia pomysłu na tzw. recovery plan. Chodzi o przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych, która była ograniczona przez pandemię i jednocześnie nadganiania deficytu zdrowia, który wynika z trwającej pandemii – powiedział minister Adam Niedzielski podczas piątkowej konferencji.