19 czerwca 2024

Prezydent a ochrona zdrowia: nacisk na dialog

Jakiem tematem z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia zamierza zająć się w najbliższym czasie prezydent Andrzej Duda? Na czym będą polegać te działania? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta RP jeszcze w połowie sierpnia, czyli kilka dni po zaprzysiężeniu.

Foto: andrzejduda.pl

„Problemy szeroko pojętej ochrony zdrowia – zarówno w odniesieniu do pacjentów, jak też różnych grup zawodowych pracowników służby zdrowia – są szczególnie ważne dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w odpowiedzi przesłanej wczoraj do naszej redakcji.

Podczas wielu rozmów, które Andrzej Duda przeprowadzał jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, trudności występujące w obszarze ochrony zdrowia były mocno akcentowane, a pilna potrzeba dokonania zmian, także systemowych, wielokrotnie podkreślana.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podejmie dialog – licząc przy tym na pomoc środowisk mających bezpośredni wpływ na kształtowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce – mający na celu wypracowanie rozwiązań zmierzających do pozytywnych zmian” – poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Dotychczas w ramach Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich odbyły się spotkania podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego z delegacjami Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop” oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nie mniej istotne było niedawne spotkanie z przedstawicielami Komisji do spraw Reformy Opieki Psychiatrycznej i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którzy nie zgadzają się z likwidacją NPOZP. Zastrzeżenia psychiatrów poparła ostatnio Naczelna Rada Lekarska, mimo że Ministerstwo Zdrowia nie widzi żadnych powodów do obaw (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Efekt? Minister Wojciech Kolarski zapewnił, że przedstawione problemy będą „monitorowane”, a także zwrócił się do ministra zdrowia Mariana Zembali z prośbą o „przeanalizowanie zgłoszonych w trakcie spotkań zastrzeżeń i postulatów” oraz o powiadomienie Kancelarii Prezydenta o zajętym stanowisku i planowanych przez resort zdrowia „działaniach w zasygnalizowanych obszarach”.