18 lipca 2024

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

We wtorek 31 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tzw. tarczę antykryzysową. Wcześniej Sejm odrzucił większość senackich poprawek.

Foto: twitter.com/prezydentpl

Prezydent podpisał:

  • ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Nad przepisami pracowano w ekspresowym tempie. Kilka dni temu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w podjętym stanowisku podkreśliło, że projekty rozwiązań są niewystarczające dla ochrony szeroko pojętej służby zdrowia. „Lekarze i lekarze dentyści oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne stanowią grupę szczególnie zaangażowaną w walce z epidemią COVID-19” – czytamy w stanowisku.

W ocenie Prezydium NRL w przepisach powinny znaleźć się rozwiązania mające na celu stworzenie specjalnych warunków pracy dla osób wykonujących zawody medyczne. „Każdego dnia, podejmując walkę o zdrowie i życie pacjentów, lekarze w sposób szczególny narażeni są na zakażenia czy obowiązkową kwarantannę. W takich przypadkach, lekarze zatrudnieni w szpitalach na podstawie umów cywilnoprawnych, poza narażeniem zdrowia, ryzykują utratą zdolności zarobkowania, gdyż kierownicy placówek nie mają możliwości zapewnienia im środków finansowych” – wskazano w podjętym stanowisku (więcej TUTAJ).

Samorząd lekarski zgłaszał również szereg uwag do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (więcej TUTAJ).