18 maja 2024

Prezydium NRL apeluje o wznowienie szczepień medyków przeciwko COVID-19

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o natychmiastowe wznowienie szczepień personelu medycznego przeciwko COVID-19.

Foto: pixabay.com

W ocenie Prezydium NRL zaszczepienie personelu medycznego wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną tych podmiotów czy rodzaj wykonywanych przez ten personel czynności, stanowi warunek niezbędnym dla istotnego zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, nie tylko chorych na COVID-19.

„Zaprzestanie szczepień personelu medycznego, który nie został w całości zaszczepiony i rozpoczęcie szczepień innych uprawnionych doprowadzi do sytuacji, w której system opieki zdrowotnej nie będzie dysponował zdrowym i bezpiecznym personelem i tym samym nie będzie mógł zapewnić opieki zdrowotnej pacjentom. Personel medyczny, pracujący z chorymi, jest szczególnie narażony na zakażenie. Co więcej, w przypadku zakażenia pracownik medyczny może w sposób bardzo łatwy przenieść zakażenie na dużą liczbę pacjentów” – wskazano w apelu skierowanym do ministra zdrowia.

Jak podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, niezaszczepienie całego personelu medycznego stanowi realne i poważne zagrożenie życia i zdrowia nie tylko tego personelu, ale również dla pozostających pod jego opieką pacjentów. „Zaszczepienie całego personelu medycznego jest warunkiem niezbędnym do przywrócenia normalności w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia” – wskazano.