23 czerwca 2024

Prezydium NRL o pomocy medycznej za granicą

Należy z dużym szacunkiem podchodzić do działalności lekarzy chcących bezinteresownie nieść pomoc medyczną ludności cywilnej – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Fot. pixabay.com

Samorząd lekarski zwrócił się do władz państwowych, aby ułatwiały lekarzom niesienie pomocy medycznej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych poza granicami naszego kraju.

„W Polsce nie brakuje lekarzy, którzy – ze względu na powołanie wynikające z wykonywanego zawodu, wykazując szczególną wrażliwość na krzywdę ludzi pozbawionych opieki medycznej oraz realizując zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej nakazującego nieść chorym pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość czy poglądy polityczne – zamierzają aktywnie włączyć się w misję niesienia pomocy ofiarom katastrof humanitarnych i konfliktów zbrojnych” – czytamy w podjętym stanowisku.

Prezydium NRL podkreśla, że w konfliktach zbrojnych i klęskach żywiołowych najbardziej poszkodowana jest ludność cywilna, a to czego najbardziej wówczas potrzeba, to żywność, dach nad głowa i właśnie pomoc medyczna. I właśnie dlatego zasadne jest tworzenie mechanizmów wspierających lekarzy w niesieniu pomocy poza granicami kraju.