20 kwietnia 2024

Prezydium NRL o projektach rozporządzeń

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło dziś trzy stanowiska: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania  o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.

Foto: Katarzyna Strzałkowska

W odniesieniu do pierwszego z projektów rozporządzeń, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że obniżanie wymagań co do kwalifikacji osób mogących wykonywać specjalistyczne świadczenia szpitalne, nie może prowadzić do sytuacji, w której udzielały by ich osoby pozbawione niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Biurokracja utrudnia leczenie

W ocenie Prezydium NRL, część z rozwiązań zaproponowanych w drugim z projektów w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów, jest niemożliwa do zrealizowania z uwagi na nadmierne obciążenie personelu szpitali. Chodzi o m.in. o dużą ilość zgłaszających się pacjentów, przesadnie rozbudowane czynności o charakterze administracyjnym czy wygórowane wymagania dotyczące realizacji świadczeń, którym nie towarzyszą dodatkowe nakłady finansowe na ochronę zdrowia. W ocenie Prezydium, przedstawione w projekcie rozwiązania przyczynią się do powiększenia kolejek oczekujących, a także obniżą poziom i dostępność udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Gdy wykładowcy akademiccy ratują zdrowie…

Natomiast co do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (zobacz więcej), Prezydium NRL uważa, że rozszerzenia wymaga zakres badań lekarskich określony w par. 4 ust. 1 projektu. Mianowicie należy wskazać, że takie badanie winno być przeprowadzone z uwzględnieniem oceny układu oddechowego oraz narządu mowy.