22 maja 2024

Prezydium NRL o znieczuleniu w czasie porodu

Każdej rodzącej kobiecie należy zapewnić dostępność do znieczulenia w czasie porodu – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w podjętym stanowisku.

Fot. pixabay.com

Prezydium NRL podkreśla, że projektowane zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne stanowi odpowiedź na jego wcześniejsze apele.

W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzenie przez NFZ współczynnika korygującego może korzystnie wpłynąć na faktyczną dostępność do znieczulenia w czasie porodu drogami natury i przyczynić się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa rodzącej.

Prezydium NRL uważa, że w ten sposób należy promować placówki, które osiągnęły określony odsetek porodów w znieczuleniu, a nie tylko te, które stale zwiększają odsetek porodów drogami natury w znieczuleniu.

Ponadto opowiada się za zwiększeniem wyceny dla każdego ze współczynników i tym samym przeznaczenie większych środków finansowych na realizację zarządzenia. Kwota od 25 do 60 mln, o której mowa w projekcie, może bowiem okazać się niewystarczającą. Realizacja tej zmiany wymaga większego poziomu nakładów, które pozwolą szpitalom na zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia anestezjologicznego dla zwiększającego się odsetka znieczuleń do porodów.

Treść stanowiska jest dostępna na stronie NIL.