19 lipca 2024

Prezydium NRL zaopiniowało projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Wszystko wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości posłowie zajmą się projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej. W poniedziałek 24 sierpnia projekt został zaopiniowany przez Prezydium NRL.

Foto: pixabay.com

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, jednym z celów ustawy jest uaktualnienie i doprecyzowanie czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wskazanie, że czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie Prezydium NRL poważnym niedopatrzeniem jest brak odniesień w projekcie do badań wykonywanych w miejscu opieki pacjenta. „Takie badania nie są badaniami laboratoryjnymi, ponieważ nie są wykonywane w laboratorium. Pozostanie więc w dalszym ciągu nierozwiązany problem relacji pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a lekarzami i pielęgniarkami wykonującymi takie badania przy pacjencie” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL.

Samorząd lekarski wskazuje również na konieczność dookreślenia relacji między laboratorium a badaniami wykonywanymi w miejscu opieki pacjenta, w tym wspierającą rolę diagnostów laboratoryjnych oraz nadzór nad takimi badaniami. „Zasady prowadzenia specjalizacji, udostępniania pytań, zdawania egzaminu specjalizacyjnego powinny być ujednolicone we wszystkich zawodach medycznych i punktem odniesienia powinny być przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw” – wskazano w stanowisku.

Szczegółowe uwagi Prezydium NRL w odniesieniu do projektu ustawy dostępne są na stronie internetowej NIL. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie RCL.