21 maja 2024

Dziedziny priorytetowe dla Sił Zbrojnych RP

Stanowisko Nr 2/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowe Święto Niepodległości 2016
Foto: P. Tracz / KPRM

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanym przy piśmie Pana Bartosza Kownackiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2016 r., znak: 102/41/16/MZ pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia, wymieniający obszary o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania wojskowej służby zdrowia i uwzględniający pełne spektrum działalności służby – tj. obszar tzw. medycyny polowej, pion medycyny prewencyjnej oraz 4 poziom zabezpieczenia medycznego, dotyczący szerokich możliwości leczenia docelowego i rehabilitacji. Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że kształcenie lekarzy w specjalnościach niezbędnych Ministrowi Obrony Narodowej powinno być w całości finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.