16 czerwca 2024

Priorytety Komisji Kultury NRL

Przewodniczącemu Komisji Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej, Jarosławowi Waneckiemu, zadaliśmy pytanie – co jest dla niego wyzwaniem w bieżącym, 2019 roku

Foto: pixabay.com

– Poza pracą zawodową, w bardzo szerokim zakresie lekarze i lekarze dentyści są samodzielnymi twórcami i wymagającymi odbiorcami kultury wysokiej.

Samorząd, współfinansując koncerty, konkursy, wernisaże, warsztaty i literaturę, stara się pomagać utalentowanym, odbudowując wizerunek lekarza humanisty na zewnątrz. Komisja Kultury wypełnia swoje zadania, napotykając okresowo na opór, także wśród wpływowych działaczy. A przecież promowanie dorobku lekarzy należy do naszych obowiązków. Sztuka lekarska (w technikach leczniczych i dziełach kultury) to ślad, który pozostanie po nas na dłużej.