27 maja 2024

Procedury szpitalne a zakażenia SARS-CoV-2

Procedury szpitalne skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze obserwowali 124 chorych otrzymujących ambulatoryjne leczenie onkologiczne od maja do października 2020 roku. Pomimo częstych pobytów w oddziale (średnio trzynaście wizyt) u żadnego chorego nie stwierdzono serokonwersji SARS-CoV-2.

Wśród środków ochrony w szpitalu stosowano: telefoniczny wywiad oceniający stan zdrowia i ryzyko zakażenia przed planowaną wizytą, pomiar temperatury przy wejściu, obowiązek noszenia masek, ograniczenia w liczbie przebywających jednocześnie w oddziale osób, odrębne pomieszczenia do podawania leków chorym zarażonym SARS-CoV-2.

Badanie to dowodzi wysokiego bezpieczeństwa stosowania leczenia onkologicznego w dobie pandemii COVID-19, pod warunkiem zachowania ścisłych procedur ochrony osobistej.

Źródło: www.medrxiv.org