21 kwietnia 2024

Prof. Andrzej Matyja nowym prezesem NRL

W piątek 25 maja głosami delegatów XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, Andrzej Matyja zastąpił na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. Prof. Matyja pokonał w tajnym głosowaniu prof. Romualda Krajewskiego i dr. Krzysztofa Kordela.

 

 

Prof. Andrzej Matyja
Foto: Marta Jakubiak

Delegaci zdecydowali również o tym, że Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przez kolejne cztery lata będzie Grzegorz Wrona. W wyrównanej walce otrzymał więcej głosów od Wojciecha Drozda.

Krajowy Zjazd Lekarzy, jako najwyższa władza samorządu, reprezentuje wszystkich lekarzy w Polsce. Pomiędzy krajowymi zjazdami władzę sprawuje Naczelna Rada Lekarska. Do jej zadań należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów członków samorządu lekarskiego, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia. W skład Prezydium NRL wchodzą: prezes oraz wybrani przez NRL spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Nowy prezes NRL, Andrzej Matyja, jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie. Ukończył specjalizacje: I stopnia chirurgii ogólnej, II stopnia chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1988 r., a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2007 r. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2012 r. Do niedawna był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

Więcej o Krajowym Zjeździe Lekarskim (m.in. wyniki wyborów do najważniejszych organów samorządu VIII kadencji):