18 maja 2024

Prof. Andrzej Matyja osobowością medyczną roku

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja otrzymał tytuł Osobowości Medycznej Roku w dwudziestej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

Foto: Mariusz Tomczak

Prof. Andrzej Matyja jest cenionym chirurgiem onkologicznym, pracownikiem I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczycielem akademickim. Aktywny członek wielu gremiów naukowych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Od 2018 roku jest prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, a wcześniej pełnił funkcję prezesa ORL w Krakowie.

„W sposób merytoryczny, ale i odważny wypowiada się w najważniejszych dla środowiska kwestiach. W minionym roku skutecznie wykorzystywał formułę oświadczenia, stanowiska czy listu otwartego. Jest w ciągłym sporze z rządzącymi, ale i niezmiennie wspiera ich korzystne, zdaniem samorządu, decyzje. W ekstremalnie trudnych czasach pandemii nie chce gasić pożarów, lecz opiniować i w sposób kompetentny wskazywać kierunki koniecznych zmian. (…) Niejednokrotnie pokazał, że bezkompromisowo potrafi walczyć o praworządność i prawa lekarzy. (…) Jego nazwisko stało się znakiem firmowym solidarności i waleczności środowiska medycznego” – w ten sposób swój werdykt uzasadniła kapituła konkursu, dodając, że w dobie pandemii reakcje prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej były wyważone, ale i jednoznaczne. „Upominając się o lekarzy, dbał o pacjentów. I to przesłanie trafiło do obywateli. W dobie pandemii prof. Matyja łączy, a nie dzieli Polaków” – wskazała kapituła.

Ideą konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które odniosły sukces w ochronie zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”.