22 maja 2024

Prof. Andrzej Matyja: pacjenci i medycy są sojusznikami

„Pacjenci i medycy są sojusznikami nie tylko w walce z chorobą, ale także w przełamywaniu systemowych ograniczeń. I pacjenci, i lekarze ponoszą konsekwencje złej organizacji, braku decyzji, albo decyzyjnych sprzeczności, braku konsekwencji i spójności”.

Foto: pixabay.com

W taki sposób prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja komentuje raport Fundacji Alivia pt. „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”.

Jak podaje Fundacja Alivia, z dostępem do diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych było źle, a jest jeszcze gorzej. W czasie pandemii COVID-19 co trzecie badanie lub terapia miały zostać odwołane.

W związku z pracami nad raportem Fundacja Alivia poprosiła o odpowiedź na pytania m.in. dyrektorów 51 centrów onkologii i szpitali wielospecjalistycznych, które mają w swoich strukturach duże oddziały onkologiczne, lekarzy i personel medyczny, który pracuje z pacjentami onkologicznymi, a także samych chorych i ich bliskich.

Z raportu wynika, że stan epidemii pogłębił problemy obserwowane od dawna. „To m.in. brak koordynacji diagnostyki i leczenia, deficyty kadrowe, fatalna organizacja leczenia w placówkach. To także wielogodzinne oczekiwanie pacjentów na zatłoczonych korytarzach, łamanie ich praw, ograniczony dostęp do świadczeń i wyników badań, chaos oraz deficyty w komunikacji z pacjentami” – podkreśla Fundacja Alivia w komunikacie. Jak podkreślono, doświadczenia pacjentów i ich opiekunów są odmienne od tego, co twierdzą przedstawiciele administracji państwowej czy dyrektorzy placówek (raport omawiamy TUTAJ).

„Od dawna jestem zwolennikiem poglądu, że w pracach nad zmianami w ochronie zdrowia medycy i pacjenci są sojusznikami. Jako NIL daliśmy temu wyraz w sierpniu 2019 r. Zainicjowaliśmy wtedy porozumienie środowisk zawodów medycznych wokół pożądanych zmian w ochronie zdrowia, do którego zaprosiliśmy organizacje pacjenckie. Jestem pewien, że to właściwy kierunek, a uczciwy dialog strony rządowej z wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia pozwoli uniknąć życia w równoległych rzeczywistościach” – pisze prof. Andrzej Matyja.

Zdaniem prezesa NRL raport ujawnia też coś, czego doświadcza samorząd lekarski. „Nasze pisma, petycje, stanowiska, a także kierowane do ministerstwa prośby o dostarczenie danych czy informacji, lub udzielenie odpowiedzi na ważne z puntu widzenia pacjenta pytania, trafiają w próżnię, a bywa, że zderzają się z arogancją. Odmowa odpowiedzi, odpowiedzi wymijające, to przykłady przytaczane przez Alivię. Jakże to jest znajome samorządowi lekarskiemu! My również – często – nie możemy się doczekać odpowiedzi. Rozwiązania postulowane przez nas, którzy jesteśmy najbliżej pacjenta, są nierzadko zbywane milczeniem, albo odpowiedzi są mało konkretne lub niejasne” – dodaje prof. Andrzej Matyja.

Cały komentarz prezesa NRL znajduje się na stronie NIL.