19 czerwca 2024

Prof. Jałowiecki ponownie rektorem SUM

W czwartek 14 stycznia 2016 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyły się wybory na rektora i prorektorów uczelni. W wyniku głosowania rektorem na kadencję 2016-2020 został wybrany ponownie prof. Przemysław Jałowiecki.

Funkcję prorektora ds. studiów i studentów będzie pełnić, podobnie jak w obecnej kadencji, prof. Joanna Lewin-Kowalik, a prorektorem ds. klinicznych pozostanie nadal dr hab. Damian Czyżewski. Prorektorem ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego został wybrany obecny dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. Stanisław Boryczka.

Stanowisko prorektora ds. nauki obejmie prof. dr hab. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W kadencji 2016-2020 do grona władz uniwersytetu dołączy także prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni. Funkcję tę obejmie obecna dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki urodził się w 1954 r. w Krakowie. Studia wyższe ukończył na SUM w 1979 r., otrzymując tytuł i dyplom lekarza z wyróżnieniem. Był stażystą jednostek naukowych w Lozannie, Bonn, Protaras (Cypr) oraz Cala Blava (Hiszpania). Specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.