21 maja 2024

Prof. Stanisław Leszczyński (1922-2017)

Cała radiologia i członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej zasmucili się z powodu śmierci Współtwórcy Polskiej Radiologii i Polskiej Izby Lekarskiej.

Prof. Stanisław Leszczyński był współautorem „Leksykonu Radiologii” i redaktorem 3-tomowego podręcznika „Radiologii”

Foto: pixabay.com

Syn patriotycznej polskiej rodziny. Ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim, matka – ze swoją córką, więźniarki obozu Auschwitz-Birkenau, była tam położną, ratowała rodzące się w obozie noworodki skazane na śmierć – jest błogosławioną.

Stanisław z młodszym bratem był w obozie koncentracyjnym Mauthausen i Gűsen. Wielki Lekarz, Człowiek o ogromnych talentach, rzadko spotykanej pracowitości i błyskotliwości. Przyjaciel ludzi, oddany swojemu zawodowi, kochał chorych i muzykę. Był człowiekiem niezmiernie skromnym, wymagającym od siebie i współpracowników, nagradzający mądrość, szlachetność i odpowiedzialność.

Jako nauczyciel akademicki i kompetentny przełożony był przemiłym Przyjacielem i Kolegą. Był współautorem „Leksykonu Radiologii”, redaktorem 3-tomowego podręcznika „Radiologii”, trzech monografii publikowanych w USA i redaktorem epokowego dzieła „Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej”. Na Zjeździe Krajowym Izby Lekarskiej w Warszawie w dniu 10 grudnia 1989 r. wybraliśmy Go na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i funkcję tę pełnił przez 8 lat. Był członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w których pełnił ważne funkcje.

Można wyliczać jego zasługi, ale człowiek to więcej niż jego osiągnięcia. Żył według łacińskiej maksymy: „Nam maximum ornamentum amicitiae tollit qui ex ea tollit verecundiam” – jeżeli dla kogoś moralność nie stanowi największego ideału, ten nie zasługiwał na Jego przyjaźń i dlatego tak bardzo ją sobie ceniliśmy. Odszedł Człowiek wielce zasłużony dla Polski. Należał do elity intelektualnej i naukowej naszego kraju, Europy.

Niech mi będzie wolno w imieniu wszystkich przyjaciół, którzy Go znali, złożyć wyrazy głębokiego współczucia najbliższym. Po Jego śmierci wszyscy jesteśmy ubożsi, pożegnaliśmy bowiem perłę wyjątkowej wartości, Lekarza największego formatu, skarb narodowy. Odszedł – Bene de Patria et Medicinae Polonorum Meriti – Dobrze Zasłużony Ojczyźnie i Medycynie Polskiej! Żegnaj, Drogi Przyjacielu!

dr n. med. Zygfryd Wawrzynek
Prezes ORL w Katowicach I kadencji