12 czerwca 2024

Profesor Fichna nagrodzony Rising Star Award

Dr hab. Jakub Fichna, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych, otrzymał Rising Star Award, nagrodę przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał tę nagrodę.

Nagroda Rising Star przyznawana jest corocznie 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi, o udokumentowanym międzynarodowym dorobku, prowadzącym badania wysokiej jakości i wykazującym się niezależnością naukową.

W 2015 roku wyróżniono 8 osób z Niemiec, Polski, Szwecji, Holandii i Belgii. Dr hab. n. med. Jakub Fichna jest pierwszym Polakiem, który otrzymał UEG Rising Star Award. Jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełni też funkcję przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

Tematykę jego pracy badawczej stanowią zagadnienia z zakresu fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego. Zajmuje się projektowaniem i syntezą nowych, potencjalnych leków, określaniem ich właściwości biologicznych, jak i badaniem mechanizmów leżących u podstaw chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego.

W 2015 roku prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przyznał mu też Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl