21 czerwca 2024

Profilaktyka nadciśnienia bliższa Polakom

Co trzeci Polak mierzył ciśnienie tętnicze krwi w ciągu ostatniego miesiąca, a 17 proc. badanych w ciągu ostatniego tygodnia, co stanowi 7,5-proc. wzrost w porównaniu z 2012 rokiem – wynika z raportu zrealizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie”.

Foto: materiały prasowe

Działania w ramach kampanii „Ciśnienie na życie” prowadzone są od grudnia 2012 roku. Jej celem jest podniesienie świadomości Polaków na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. W jej ramach, w listopadzie 2012 roku, a następnie w styczniu 2014 roku, przeprowadzono dwa badania mające na celu ocenę wiedzy Polaków na temat nadciśnienia tętniczego i zagrożeń płynących z tej choroby.

Jak wynika ze styczniowego badania przeprowadzonego przez PBS, co 10. respondent nigdy nie mierzył lub nie miał mierzonego ciśnienia. Okazuje się, że o kontrolę ciśnienia znacznie bardziej dbają kobiety niż mężczyźni. Z wiekiem rośnie także odsetek tych, którzy dokonują regularnych pomiarów ciśnienia – najprawdopodobniej przyczyniają się do tego zalecenia lekarza.

Znamy czynniki ryzyka, ale…

Ponad połowa respondentów potrafiła wymienić co najmniej cztery czynniki ryzyka chorób serca i układu krążenia. Najczęściej wymieniane to: otyłość (71 proc.), nadciśnienie tętnicze (69 proc.) oraz palenie tytoniu (68 proc.). Z badania wynika także, że Polacy wymieniają czynniki ryzyka chorób serca, które są związane z ich stylem życia.

To dlatego osoby pracujące zawodowo wskazują najczęściej nadciśnienie tętnicze (73 proc.), natomiast nieaktywni zawodowo wymieniają w pierwszej kolejności otyłość (71 proc.). Mniej niż połowa badanych (45 proc.) uważa, że spożywanie soli i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego wpływa negatywnie na układ krążenia.

… dalej trzeba edukować

– Codzienna profilaktyka ciśnienia tętniczego jest bardzo ważna, gdyż może pomóc wcześnie wykryć problem i zapobiec wystąpieniu groźnych incydentów kardiologicznych takich jak zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu – przekonuje patron merytoryczny kampanii, prof. Marian Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Mimo zauważalnej poprawy wiedzy Polaków dotyczącej profilaktyki i wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego w porównaniu z rokiem 2012, wiedza o nadciśnieniu jest jeszcze niekompletna, dlatego ważna jest dalsza edukacja w tym zakresie. Wyniki raportu pokazują, że wśród Polaków nadal panuje przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia.

250 tys. przebadanych

Tylko 1/3 respondentów mierzy ciśnienie krwi regularnie. Ponad połowa badanych uważa, że kontrolę można rozpocząć po 50. roku życia lub dopiero po wystąpieniu zawału serca lub udaru, albo w ogóle nie wie, kiedy należy zacząć kontrolować ciśnienie. Panuje też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia.

Nic dziwnego, że kampania „Ciśnienie na życie” będzie kontynuowana na terenie całej Polski również w tym roku. W 2013 roku w ramach kampanii udało się przebadać ponad 250 tys. osób. W 2014 roku badania będą wykonywane w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz kontroli drogowych.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej kampanii: cisnienienazycie.pl.

mt