20 kwietnia 2024

Prosto z Krynicy: więcej innowacji w polskiej medycynie

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, Agencja Badań Medycznych podpisała list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych
w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

P.o. prezesa ABM Radosław Sierpiński, Forum Ekonomiczne w Krynicy. Foto: Mariusz Tomczak

Porozumienie zawarte pomiędzy Agencją Badań Medycznych i firmami farmaceutycznymi dotyczy wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, a także obejmuje wspólne działania ukierunkowane na rozwój nowych technologii i badań naukowych w ochronie zdrowia.

W ramach współpracy strony przewidują między innymi wspólną organizację warsztatów, konferencji, seminariów i szkoleń, a także tworzenie inicjatyw na poziomie eksperckim w formie think-tanków. – Podpisanie listu intencyjnego jest jedną z inicjatyw wspierających tworzenie w Polsce ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji, a stymulowanie innowacyjności to jedno z kluczowych zadań na najbliższe lata dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy otwarci na poszerzanie współpracy w tym zakresie, dlatego list ma formę otwartą– podkreślił dr Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.

– Działania Amgen koncentrują się nie tylko wokół odkrywania, opracowywania i dostarczania pacjentom przełomowych leków. Staramy się aktywnie poszukiwać nowych możliwości wspierania rozwoju innowacji i badań, prowadzimy również działania na rzecz zwiększania doskonałości w edukacji naukowej, inspirowania kolejnych pokoleń innowatorów. Wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia to nasz wkład w budowanie lepszego jutra, dowód naszego zaangażowania w poprawę jakości życia i zwiększanie dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii – powiedział Gabor Sztaniszlav, przedstawiciel GM Amgen Polska, który podpisał list intencyjny.

List intencyjny z Agencją Badań Medycznych podpisało 12 firm farmaceutycznych, członków Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej. Wśród nich, poza wspomnianą firmą Amgen, znalazły się: AstraZeneca, BMS, Janssen, Medtronic, MSD, Mylan, Novartis, Pfizer, Roche oraz Takeda. List ma formę otwartą, do inicjatywy mają możliwość włączyć się kolejne firmy.

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”. Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.