20 maja 2024

Przeciw obcinaniu palców

Światowe Stowarzyszenie Lekarskie (World Medical Association, WMA) wydało publiczną deklarację zapewniającą o wsparciu każdego irańskiego lekarza, który odmówi uczestnictwa w zabiegu amputacji palców, który jest wykonywany w ramach zasądzanej kary w Iranie.

Foto: pixabay.com

Kara jest wymierzana na mocy irańskiego kodeksu karnego.

Obecnie szeroko dyskutowana jest sprawa czterech mężczyzn, którzy zostali uznani winnymi napadu i zasądzono dla nich kary, która polega na całkowitym odcięciu czterech palców prawej dłoni, z pozostawieniem jedynie kciuka. Wyrok w ich sprawie zapadł w listopadzie ubiegłego roku, a kilka miesięcy temu irański Sąd Najwyższy utrzymał go w mocy.

Przeciwko wykonaniu kary protestują m.in. obrońcy praw człowieka. Także WMA potępiło stosowanie tak barbarzyńskiej metody karania, a prezydent tej organizacji dr Miguel Jorge podkreślił w liście skierowanym do władz Iranu, że amputacja to kara okrutna, nieludzka i obnażająca człowieka z godności. Zgodnie z prawem irańskim wykonanie kar cielesnych, takich jak amputacja, wymaga obecności lekarza, który ocenia jej wykonanie.

W ten sposób lekarze są wciągani do udziału w jej wymierzaniu, przez co – jak ocenia prezydent WMA – stają się oni uczestnikami aktu, który można nazwać torturą i jest pogwałceniem praw człowieka. „Taka praktyka narusza podstawowe wartości etyczne naszego zawodu. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni wspierać lekarzy, którzy odmawiają udziału w tych nieludzkich czynach” – zapewnił dr Miguel Jorge, wzywając jednocześnie władze Iranu do natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania „tych przerażających aktów okrucieństwa”.