27 maja 2024

Przedszkola i żłobki a obowiązkowe szczepienia ochronne. Szykują się zmiany

Prezydium NRL pozytywnie ocenia rozszerzenie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz żłobka, o przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień.

Foto: pixabay.com

Taki zapis znalazł się w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W ocenie Prezydium NRL rozwiązania zawarte w projekcie wpłyną na zwiększenie liczby dzieci, które zostaną poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym co w konsekwencji przełoży się na zdrowie ogólne społeczeństwa.

Jednocześnie Prezydium NRL wnioskuje o modyfikację art. 3 projektu poprzez zwolnienie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z obowiązku wystawiania zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepień, w przypadku gdy w książeczce zdrowia dziecka jest to już odnotowane.