12 czerwca 2024

Przekształcenie nie uzdrawia finansów szpitala

Minęły cztery lata od uchwalenia ustawy o działalności leczniczej, która m.in. mobilizuje do przekształcenia zadłużonych szpitali publicznych w spółki prawa handlowego. Niestety, zabieg ten nie powoduje, że placówki, które mają problemy finansowe, zaczynają wychodzić na prostą.

Foto: Lidia Sulikowska

– Taka przebudowa w systemie ochrony zdrowia nie pogorszyła pacjentom dostępności do świadczeń, ale nie spełniła też głównego założenia rządowej reformy, czyli oddłużenia szpitali – ocenia Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego Business Centre Club, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli o działalności szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe (zobacz więcej).

– Ocena NIK potwierdza, że przekształcenie szpitali w spółki kapitałowe nie spowodowało istotnej zmiany poprawy ich kondycji finansowej. Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia i niestety powróciła do generowania strat – informuje Zenon Wasilewski.

Dodaje, że zmiana formy prawnej podmiotów leczniczych może przynieść korzyści pod warunkiem wprowadzenia przez spółki narzędzi usprawniających zarządzanie, uwzględniających m.in. rozpoznanie lokalnych potrzeb i ocenę rynku usług medycznych, a także dalszej konsekwentnej przebudowy systemu ochrony zdrowia i stworzenia mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy spółkami w pozyskiwaniu środków publicznych w oparciu o jakość świadczonych usług.

– Ważne jest również pozyskanie dobrze przygotowanej kadry menadżerskiej gotowej do przejęcia odpowiedzialności za proces przekształcenia szpitala w spółkę – wyjaśnia ekspert Business Centre Club.